U bezoekt Nederland

Als dit niet klopt,

Regio

Land

Investeerdersprofiel

Beleggingsstrategie

DUURZAME GROEI OP DE LANGE TERMIJN

Wij zijn lange termijn ‘quality growth’ beleggers. Onze focus ligt volledig op bottom-up aandelenselectie aan de hand van fundamentele research, we zijn niet gebonden aan benchmarks, landen en sectoren. We streven ernaar bedrijven te selecteren met een bewezen concurrentievoordeel. De bedrijven in onze portefeuilles kenmerken zich door een duurzame, dubbel-cijferige groeiverwachting van de winst per aandeel over een beleggingshorizon van vijf jaar.

BELEGGINGSFILOSOFIE

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat aandelenkoersen de winst per aandeel volgen. Wij geloven er sterk in dat kwaliteitsbedrijven die het milieu, sociale factoren en betrouwbaar bestuur (ESG) in acht nemen het best in staat zijn concurrentievoordeel te behouden of zelfs te vergroten, waardoor zij hun winst consistent zien groeien. Wij houden ons al meer dan 30 jaar vast aan deze beleggingsfilosofie.

BELEGGINGSPROCES

De leden van onze beleggingsteams zijn op de eerste plaats analist, maar ook portefeuillebeheerder en aandeelhouder. Het team maakt uitgebreide analyses van de geselecteerde bedrijven, met als doel het traject van winstgroei en de aanjagers van die groei volledig te doorgronden. We beleggen pas als we de waardering aantrekkelijk vinden, al moeten we daar jaren op wachten. Bij het samenstellen van de geconcentreerde portefeuilles streven we naar evenwicht tussen winstgroei, convictie en waardering.

VERANTWOORD BELEGGEN

Als beheerders van toevertrouwd vermogen ondersteunen wij de langetermijndoelstellingen van onze cliënten door te investeren in bedrijven met duurzame financiële rendementsverwachtingen. Verantwoord beleggen is ingebouwd in ons systeem, doordat we de analyse van traditionele financiële waarden combineren met de analyse van ESG-factoren die essentieel zijn voor de waardebepaling van een bedrijf. De partnerschapscultuur die we zelf binnen Comgest kennen, motiveert ons na te denken over de strategische bedoelingen van een onderneming, de duurzaamheid en de impact ervan op alle belanghebbenden. Deze geïntegreerde beleggingsstrategie draagt al jaren bij aan het creëren van duurzame beleggingswaarde en het vertrouwen van onze relaties.

Comgest

BELANGRIJKE INFORMATIE – PARTICULIERE BELEGGER

Het hierna volgende deel van deze website is bestemd voor niet-professionele beleggers (retail beleggers zoals gedefinieerd door Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU of zoals gedefinieerd in uw rechtsgebied). Voor toegang tot deze website dient u de Gebruiksvoorwaarden van deze website (inclusief het Privacy & Cooky beleid) te lezen en te accepteren. De pagina's van de website kunnen informatie bevatten over de beleggingsfondsen van Comgest. Let op: in de informatie en beschikbare documenten wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke beleggingsdoelstellingen, uw beleggingsstrategie, uw fiscale situatie, uw risicohouding of uw beleggingshorizon. Raadpleeg uw professionele adviseurs voor advies over uw beleggingen.

Door te klikken op "Accepteren" bevestig ik dat ik de Gebruiksvoorwaarden van deze website (inclusief het Privacy & Cooky beleid) heb gelezen en geaccepteerd.

of