U bevindt zich in Verenigde Staten

Als dit niet klopt,

Regio

Land

Investeerdersprofiel

Beleggingsstrategie

BELEGGINGSFILOSOFIE

Sinds haar oprichting streeft Comgest één doel na. Wij investeren in quality growth bedrijven voor de lange termijn, onafhankelijk van benchmarks, landen en sectoren. We hanteren een gedisciplineerde aanpak van zeer selectieve aandelenselectie gebaseerd op onze eigen research.

DUURZAME GROEI

Wij zijn van mening dat de groei van de winst per aandeel op de lange termijn de
belangrijkste aanjager is van aandelenkoersen. We beleggen in slechts een klein
aantal bedrijven waarvan wij geloven dat ze duurzame concurrentievoordelen, hoge
toetredingsdrempels en prijskracht hebben, waardoor ze in staat zijn hun
middellange-termijninkomsten te laten groeien, ongeacht de economische cyclus.

RESEARCH-GEDREVEN EN ONAFHANKELIJK

We laten ons niet leiden door benchmarks, landen en sectoren, maar kiezen ervoor ons
te concentreren op bedrijfsspecifieke aanjagers van groei. Onze ervaring leert dat het
toepassen van fundamentele analyse en een lange termijn beleggingshorizon de sleutel
zijn voor het identificeren van bedrijven die een dubbel-cijferige WPA-groei kunnen
genereren.

ESG: DE SLEUTEL TOT KWALITEIT

Om de kwaliteitseisen van onze bedrijven te vergroten, integreren we milieu-,
sociale en governance (ESG) factoren in ons aandelenselectieproces, omdat we
geloven dat deze impact hebben op een bedrijf over de lange termijn. Als we gaan
investeren, willen we sterke, langdurige relaties opbouwen met
managementteams, we willen betrokken aandeelhouders zijn en bijdragen door
bijvoorbeeld best practices te delen.

Beleggingsstrategie

BELEGGINGSPROCES

Als bottom-up stock-pickers stellen we onze portefeuilles samen op basis van bedrijven, ongeacht benchmarks, landen of sector allocaties.

MEER WETEN

DUURZAAM BELEGGEN

Als beheerders van toevertrouwd vermogen proberen we de langetermijndoelstellingen van onze cliënten te ondersteunen door te beleggen in bedrijven die, naar onze mening, een duurzaam financieel rendement kunnen genereren.

MEER WETEN