U bevindt zich in Verenigde Staten

Als dit niet klopt,

Regio

Land

Investeerdersprofiel

ESG

ONZE TOEZEGGINGEN

Als onderdeel van onze toezegging om duidelijke ESG-principes te ondersteunen, zijn wij ondertekenaars van een aantal voorname nationale en internationale verdragen en gedragscodes. Comgest speelt ook een actieve rol binnen verschillende brancheorganisaties, die zich wereldwijd toeleggen op het waarborgen van de beste ESG-praktijken.

BREED OPGEZETTE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN RESPONSIBLE INVESTMENT (RI) 

 • Principles for Responsible Investment (PRI): Ondertekenaar sinds 2010

2023 PRI Assessment Report
2023 PRI Transparency Report

 • Stewardship codes

UK Stewardship Code: Ondertekenaar
US Stewardship Code: Ondersteuner
Japan Stewardship Code: Ondertekenaar

 • The Irish Funds Industry Association: Lid; De Irish Funds Industry Association (Ierse fondsen) is de vertegenwoordigende organisatie voor de internationale beleggingsfondsgemeenschap in Ierland. Comgest draagt bij aan werkgroepen en discussies over onder andere verantwoord beleggen.

MILIEU

 • Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI): Ondertekenaar; initiatief van een internationale groep vermogensbeheerders die zich inzet om het doel van net-zero uitstoot van broeikasgassen te behalen in 2050 of eerder.
 • CDP: Ondertekenaar; een internationale non-profitorganisatie die bedrijven, steden, staten, regio's en overheden helpt hun milieu-impact openbaar te maken.
 • Climate Action 100+ initiative: Ondertekenaar; initiatief van investeerders om ervoor te zorgen dat wereldwijd de bedrijven die de grootste uitstoot van broeikasgassen genereren, de nodige actie ondernemen tegen klimaatverandering.
 • Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD): Ondertekenaar; heeft aanbevelingen gedaan om bedrijven te helpen betere klimaat gerelateerde informatie te verstrekken ter ondersteuning bij een weloverwogen allocatie van kapitaal.
 • Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR) Initiative: Lid; netwerk van investeerders dat zich richt op ESG-risico's en kansen in de voedingssector wereldwijd.
 • Deforestation-Free Finance Initiative: Ondertekenaar; brengt experts op het gebied van ontbossing, natuurbehoud en duurzame financiering samen om expertise en begeleiding te bieden aan financiële instellingen die hun risico op ontbossing willen verminderen.
 • Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC): Lid; Europees orgaan voor samenwerking tussen investeerders op het gebied van klimaatverandering.
 • Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD): Lid managementcomité; initiatief van investeerders om samen te werken met overheidsinstanties en brancheverenigingen in geselecteerde landen op het gebied van ontbossing.
 • Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC): Een samenwerkingsinitiatief onder leiding van investeerders, dat tot doel heeft de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, van de productie van gevaarlijke chemische stoffen te verminderen en daarmee de financiële risico's voor investeerders in deze bedrijven als gevolg van rechtszaken, regelgeving en bedreigingen voor de bedrijfsvergunning te beperken.
 • Nature Action 100: Deelnemer; wereldwijd initiatief van investeerders gericht op het stimuleren van bedrijven om actie te ondernemen om het verlies aan natuur en biodiversiteit te verminderen. Investeerders die deelnemen aan het initiatief treden in contact met bedrijven in de sectoren die systemisch belangrijk worden geacht voor het omkeren van het verlies aan natuur en biodiversiteit tegen 2030.

SOCIAAL

 • 30% Club France Investor Group: Lid; Franse afdeling van de campagne die tot doel heeft het aantal vrouwen in bestuursfuncties en leidinggevende functies bij bedrijven over de hele wereld te vergroten.
 • Investor Alliance for Human Rights: Ondertekenaar; collectief actieplatform voor verantwoord beleggen dat is gebaseerd op respect voor de fundamentele rechten van de mens. 
 • PRI Advance Platform: Ondersteuner; rentmeesterschapsinitiatief waarbij beleggers samenwerken om actie te ondernemen op het gebied van mensenrechten en sociale kwesties.
 • Access to Medicine Foundation: Onafhankelijke non-profitorganisatie die analyseert hoe 's-werelds grootste farmaceutische bedrijven de toegang tot medicijnen aanpakken.

GOVERNANCE

MEER OVER ESG

ONS ESG-VERHAAL

Vanaf haar beginjaren, ruim dertig jaar geleden, bouwt Comgest aan een internationaal netwerk gebaseerd op gedeelde belangen.

MEER INFO

ONS BELEID

ESG-principes zijn ingebouwd in ons beleid, ze zijn er niet los opgeschroefd.

MEER INFO