U bevindt zich in Verenigde Staten

Als dit niet klopt,

Regio

Land

Investeerdersprofiel

ESG

ONS BELEID & VERSLAGLEGGING

Verantwoord beleggen is geïntegreerd in onze beleggingsstrategie sinds de oprichting van Comgest meer dan 30 jaar geleden. In 2010 hebben we deze inspanning geformaliseerd door het ondertekenen van de UN Principles for Responsible Investment.

VERANTWOORD BELEGGEN

De impact die de activiteiten van de kandidaat-bedrijven hebben op het gebied van gezondheid, veiligheid, maatschappij en milieu nemen wij mee in onze analyse. Op voorhand sluiten we bepaalde sectoren uit die schadelijk kunnen zijn voor de samenleving, inclusief bedrijven die verband houden met controversiële wapens en tabak.

BEKIJK ONS DUURZAAM BELEGGINGSBELEID
COMGEST PLUS FUNDS EXCLUSION POLICIES

 

VERANTWOORD STEMBELEID

Als actieve fondsmanager, streeft Comgest ernaar om op alle aandeelhoudersvergaderingen haar stem uit te brengen. We maken daarbij gebruik van een externe dienstverlener voor het analyseren van besluiten en het maken van aanbevelingen in overeenstemming met ons verantwoord stembeleid en onze principes.

COMGEST GROUP VOTING & ENGAGEMENT POLICY
COMGEST GROUP ANNUAL VOTING & ENGAGEMENT REPORT
PROXY VOTING DASHBOARD - COMGEST VOTING DECISIONS FOR EACH AGM
COMGEST PRE-DECLARED PROXY VOTING INTENTIONS

 

ENGAGEMENT EN VERSLAGLEGGING

We zijn actief betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen, we gaan de dialoog met hen aan en bespreken gedrag dat voor verbetering in aanmerking komt. Ieder kwartaal brengen we hierover verslag uit, deze ESG-rapportage sturen we op verzoek aan u toe.

COMGEST GROUP ENGAGEMENT POLICY

 

_______________________________________

 

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten voor de duurzaamheid (EU SFDR artikel 4)

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verplicht bedrijven om aan te geven of zij in hun beleggingsproces rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten op het gebied van duurzaamheid. Sinds 1 januari 2022 houdt Comgest bij haar beleggingsbeslissingen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten voor de duurzaamheidsfactoren. Onderstaande verklaring geeft een overzicht van het beleid en de methodes die wij gebruiken om ongunstige duurzaamheidseffecten te identificeren, te prioriteren en aan te pakken.

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten voor de duurzaamheid
PRINCIPAL ADVERSE SUSTAINABILITY IMPACTS STATEMENT - CAMIL
PRINCIPAL ADVERSE SUSTAINABILITY IMPACTS STATEMENT - CSA

MEER OVER ESG

ONS ESG-VERHAAL

Vanaf haar beginjaren, ruim dertig jaar geleden, bouwt Comgest aan een internationaal netwerk gebaseerd op gedeelde belangen.

MEER INFORMATIE

ONZE TOEZEGGINGEN

Wij zijn ondertekenaar, lid en supporter van een reeks codes, comit├ęs en netwerken die bijdragen aan een goede ESG-werkwijze.

MEER INFORMATIE