U bevindt zich in Verenigde Staten

Als dit niet klopt,

Regio

Land

Investeerdersprofiel

ESG

ONS BELEID & VERSLAGLEGGING

Verantwoord beleggen is geïntegreerd in onze beleggingsstrategie sinds de oprichting van Comgest meer dan 30 jaar geleden. In 2010 hebben we deze inspanning geformaliseerd door het ondertekenen van de UN Principles for Responsible Investment.

VERANTWOORD BELEGGEN

De impact die de activiteiten van de kandidaat-bedrijven hebben op het gebied van gezondheid, veiligheid, maatschappij en milieu nemen wij mee in onze analyse. Op voorhand sluiten we bepaalde sectoren uit die schadelijk kunnen zijn voor de samenleving, inclusief bedrijven die verband houden met controversiële wapens en tabak.

BEKIJK ONS DUURZAAM BELEGGINGSBELEID
COMGEST PLUS FUNDS EXCLUSION POLICIES
EUROPEAN SRI TRANSPARENCY CODE

 

VERANTWOORD STEMBELEID

Als actieve fondsmanager, streeft Comgest ernaar om op alle aandeelhoudersvergaderingen haar stem uit te brengen. We maken daarbij gebruik van een externe dienstverlener voor het analyseren van besluiten en het maken van aanbevelingen in overeenstemming met ons verantwoord stembeleid en onze principes.

BEKIJK ONS VERANTWOORD STEMBELEID
ANNUAL VOTING REPORT
PROXY VOTING DASHBOARD - COMGEST VOTING DECISIONS FOR EACH AGM

 

ENGAGEMENT EN VERSLAGLEGGING

We zijn actief betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen, we gaan de dialoog met hen aan en bespreken gedrag dat voor verbetering in aanmerking komt. Ieder kwartaal brengen we hierover verslag uit, deze ESG-rapportage sturen we op verzoek aan u toe.

COMGEST GROUP ENGAGEMENT POLICY

 

_______________________________________

 

EU SFDR openbaarmaking: Ongunstige effecten op duurzaamheid worden niet meegewogen op entiteitsniveau.

Comgest analyseert zorgvuldig vele positieve en negatieve ESG-aspecten door middel van diepgaand onderzoek en via haar betrokkenheid (engagement) bij bedrijven waarin wordt belegd. Comgest houdt momenteel echter geen rekening met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen voor de duurzaamheidsfactoren op entiteitsniveau, zoals voorgeschreven door de EU-verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering ("Sustainable Finance Disclosure Regulation", SFDR).  Grotendeels is dit te wijten aan het niet beschikbaar zijn van gegevens van bepaalde bedrijven waarin wordt belegd en aan de vertraagde regelgeving over de vorm waarin deze naleving moet worden vastgelegd.

Comgest verwacht dat de beschikbaarheid van gegevens van bedrijven waarin wordt belegd en van dataleveranciers mettertijd zal verbeteren, bijvoorbeeld met het ingaan van de richtlijn van de Europese Commissie inzake niet-financiële verslaglegging. Er kunnen echter nog steeds problemen ontstaan bij het verkrijgen van relevante informatie over bedrijven waarin wordt belegd buiten de EU, met name in opkomende markten, of over bedrijven waarin wordt belegd binnen de EU die niet zijn onderworpen aan openbaarmakingsverplichtingen op het gebied van duurzaamheid.

Wij blijven streven naar maximale transparantie en zullen ons standpunt ten aanzien van ongunstige effecten op duurzaamheid op entiteitsniveau opnieuw beoordelen, wanneer de informatievoorziening verbetert.

MEER OVER ESG

ONS ESG-VERHAAL

Vanaf haar beginjaren, ruim dertig jaar geleden, bouwt Comgest aan een internationaal netwerk gebaseerd op gedeelde belangen.

MEER INFORMATIE

ONZE TOEZEGGINGEN

Wij zijn ondertekenaar, lid en supporter van een reeks codes, comit├ęs en netwerken die bijdragen aan een goede ESG-werkwijze.

MEER INFORMATIE